Paula Arntzen – Petit Trianon

design verlichting dutch design

De collectie “Nouveaux Royal” wordt gekenmerkt door een vernieuwde manier van het combineren van elegantie en monumentale vormen. Grand Trianon is een grote, lichte kroonluchter gemaakt van post-consumer gecoat Tyvek. Deze Petit Trianon is de kleinere, gedetailleerdere versie van de grote Trainon. Wanneer de lamp brand geeft de Petit Trianon een zachte gloed licht in de vorm van een dambord.

 Dutch designer Paula Arntzen, geboren in 1980, werkt momenteel in Arnhem, waar ze haar eigen ontwerpstudio heeft. Paula’s ontwerpen zijn een combinatie van helderheid, kleur en monumentale vormgeving. Haar ontwerpen vinden hun oorsprong in een fascinatie voor grote vormen en de kwaliteiten van het materiaal.

 The collection “Nouveaux Royal” is characterized by a renewed way of combining elegancy and monumental forms. Grand Trianon is a large, lightweight chandelier made of post-consumer coated Tyvek. This Petit Trianon is a smaller, detailed version of the grand Trainon. When lit up, the Petit Trianon emits a soft checkerboard glow from behind its surface of folding slits.

 Dutch Artist Paula Arntzen, born in 1980, is currently working in Arnhem where she has her own design studio. Paula’s Designs represent a combination of the lightness, colour and monumental shaping. Her designs find their origin in a fascination for grand forms and qualities of a material.