Wat is Dutch Design ?

Dutch Design Junkie

Dutch Design

=

Hollandse nuchterheid

+

relativerende humor

+

verrassende, slimme vormgeving

Het is eigenlijk heel simpel. Producten worden steeds meer omwille van het ontwerp gekocht. Technologie blij natuurlijk een belangrijk aspect, maar op een gegeven moment heeft alles vrijwel dezelfde kwaliteit en kies je als consument een product dat aantrekkelijk is en dat bij je past.

DutchDesignJunkie verzamelt alles wat Dutch Design is.

Dutch Design Junkie

Dutch Design

=

Dutch sobriety

+

humor

+

surprising, smart design

 It’s actually very simple. Products are more and more purchased because of their design. Technology of course is an important aspect, but at one point everything has almost the same quality. And a consumer then chooses the product that is attractive and that suits him best.

That’s what Dutch Design is and what DutchDesginJunkie collects.